Adlonni

Dewch i adlonni cyfeillion, teulu neu gydweithwyr mewn steil. Mae gennym amrywiaeth o Ystafelloedd Achlysur ar gael ar gyfer digwyddiadau arbennig, gwleddoedd a chiniawau ffurfiol gyda'r holl arlwyo yn cael ei ddarparu ar y safle gan ein cogyddion o fri. Gyda hyblygrwydd llwyr o ran dewis ar y fwydlen, gallwn sicrhau gwasanaeth o'r radd flaenaf.

Sicrhewch fod eich digwyddiad hyd yn oed yn fwy arbennig drwy ymlacio dros nos yn un o'n hystafelloedd gwely meistr.* Yn edrych dros y gerddi preifat wedi'u gatio gallwch gymryd brecwast heddychlon a myfyrio dros eich arhosiad.

Bydd ystyr cwbl newydd i adlonni gwesteion yn yr encil Canol Dinas arbennig hwn.

* Yn amodol ar delerau ac amodau

© 2014 Hawlfraint Y Plasty, Heol Richmond, Caerdydd CF24 3UN

Cysylltu