Digwyddiadau

Mae’r Plasty’n diweddaru ei bortffolio o ddigwyddiadau arbennig ac atyniadau yn barhaus. Dyma rai o’r cyhoeddiadau newydd cyffrous, gan gynnwys ein Te Prynhawn newydd a’n pecynnau priodas unigryw. Rhagor o wybodaeth isod.

Te Prynhawn

Ar gael drwy’r flwyddyn

Ymunwch â ni am De Prynhawn Traddodiadol yn un o encilfeydd mwyaf urddasol Caerdydd, wedi’I ddilyn gan daith drwy’r adeilad rhestredig Gradd II godidog hwn.

£20 y person (i o leiaf 2 berson)

 

Rhaid archebu ymlaen llaw!

 

Dyddiadau ar gael:

 

Galwch 029 2087 1736 am ragor o wybodaeth.

 

Pecyn Priodas Arbennig

Mae’r Plasty yn lleoliad delfrydol ar gyfer diwrnod pwysicaf eich bywyd.  Gallwch drefu cael defnydd o’r Plasty ar eich cyfer chi a’ch gwesteion yn unig a threulio diwrnod i’w gofio yno.  Mae’r pecyn yn cynnwys popeth y bydd ei angen arnoch:

 

Cydlynydd lleoliad priodas

Blas ar y fwydlen i ddau

Cyflwynydd llwncdestun

Llogi’r lleoliad at ddefnydd unigryw

Gwydraid o bucks fizz wrth gyrraedd

Gwledd briodas 3 chwrs gyda choffi a chyffug o Gymru

Gwydraid o win pefriog ar gyfer y llwncdestun

Bwffe gyda’r hwyr

Cynllun byrddau a bwydlenni wedi’u personoleiddio

Plat â chyllell cacen briodas

 

Yn seiliedig ar 50 o westeion (Tâl ychwanegol am westeion ychwanegol.  Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2018)

 

Pecyn arbennig £4,000

 

Cysylltwch â ni ar 029 2087 1736  am fwy o fanylion.

Te Prynhawn

Ymunwch â ni ym mis Rhagfyr, pan fyddwn ni'n cynnal wythnos o De Prynhawn Nadolig, yma yn un o encilfeydd mwyaf urddasol Caerdydd.
Byddwch yn cael eich trin i win brwd pan gyrhaeddwch chi a te prynhawn blasus, ac yna daith o amgylch yr adeilad rhestredig gradd II hon.

Pris dim ond £25 y person (lleiafswm o 2 berson am bob archeb).

Roedd y tocynnau wedi eu gwerthu ymlaen llaw y llynedd felly archebwch yn gynnar i osgoi siomedigaeth!

Galwch nawr ar 029 2087 1736 am mwy o wybodaeth ac i archebu.

© 2017 Hawlfraint Y Plasty, Heol Richmond, Caerdydd CF24 3UN

Cysylltu