Pecyn Priodas Arbennig

Mae’r Plasty yn lleoliad delfrydol ar gyfer diwrnod pwysicaf eich bywyd.  Gallwch drefu cael defnydd o’r Plasty ar eich cyfer chi a’ch gwesteion yn unig a threulio diwrnod i’w gofio yno.  Mae’r pecyn yn cynnwys popeth y bydd ei angen arnoch:

 

Cydlynydd lleoliad priodas

Blas ar y fwydlen i ddau

Cyflwynydd llwncdestun

Llogi’r lleoliad at ddefnydd unigryw

Gwydraid o bucks fizz wrth gyrraedd

Gwledd briodas 3 chwrs gyda choffi a chyffug o Gymru

Gwydraid o win pefriog ar gyfer y llwncdestun

Bwffe gyda’r hwyr

Cynllun byrddau a bwydlenni wedi’u personoleiddio

Plat â chyllell cacen briodas

 

Yn seiliedig ar 50 o westeion (Tâl ychwanegol am westeion ychwanegol.  Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2018)

 

Pecyn arbennig £4,000

 

Cysylltwch â ni ar 029 2087 1736  am fwy o fanylion.

© 2017 Hawlfraint Y Plasty, Heol Richmond, Caerdydd CF24 3UN

Cysylltu