Te Prynhawn

Ar gael drwy’r flwyddyn

Ymunwch â ni am De Prynhawn Traddodiadol yn un o encilfeydd mwyaf urddasol Caerdydd, wedi’I ddilyn gan daith drwy’r adeilad rhestredig Gradd II godidog hwn.

£20 y person (i o leiaf 2 berson)

 

Rhaid archebu ymlaen llaw!

 

Dyddiadau ar gael:

17fed Medi

21ain Medi

19fed Hydref

 

Galwch 029 2087 1736 am ragor o wybodaeth.

 

© 2018 Hawlfraint Y Plasty, Heol Richmond, Caerdydd CF24 3UN

Cysylltu