Cyfarfodydd

Wrth gerdded trwy'r gerddi ffurfiol a dod at ysblander Fictorianaidd y Plasty, gallech feddwl eich bod wedi cyrraedd encil yng nghanol y wlad.  Ond mae cynnal busnes yn y cyfleuster unigryw hwn yn rhyfeddol o rwydd. Wedi'i leoli yn ei dir preifat ei hun, heb unrhyw ddryswch, fe sylwch yn gyflym eich bod wedi darganfod lleoliad unigryw ar gyfer eich cyfarfod busnes neu achlysur corfforaethol. Gydag ystod o ystafelloedd ar gael, gallwn arlwyo ar gyfer amrywiaeth o gyfarfodydd a chynadleddau gydol y flwyddyn.  Mae lleoliad cyfleus gyda chysur a lefel o wasanaeth heb ei ail yn sicrhau bod y Plasty yn lleoliad perffaith ar gyfer eich digwyddiad.

 

© 2018 Hawlfraint Y Plasty, Heol Richmond, Caerdydd CF24 3UN

Cysylltu