Partneriaid

Mae Plasty Caerdydd yn un o dri lleoliad trawiadol yng nghanol prifddinas Cymru.  Yn ogystal, mae dau leoliad yn cynnig profiad gwahanol i chi ar gyfer eich cynhadledd neu ddigwyddiad nesaf. Ceir rhagor o wybodaeth isod.

Cliciwch yma i lawrlwytho llyfryn Casgliad Caerdydd

Cardiff Collection

Castell Caerdydd

Mae tyrrau cyfareddol Castell Caerdydd yn celu pensaernïaeth unigryw, décor gwych a cheinder gogoneddus. Mae nifer o’r ystafelloedd hynod hyn ar gael i’w llogi ac maent yn berffaith ar gyfer digwyddiadau corfforaethol, gwleddoedd, partïon preifat, cyfarfodydd busnes, lletygarwch ac adloniant o bob math. Gan gydweithio â’n harlwywyr mewnol, cynigir gwasanaeth wedi’i deilwra i fodloni eich holl ofynion.

Ffoniwch 02920 878105 i gael rhagor o wybodaeth am y pecynnau rydyn ni’n eu cynnig ac i drefnu ymweliad. 

Neuadd y Ddinas Caerdydd

Neuadd y Ddinas Caerdydd yw canolbwynt un o ganolfannau dinesig gorau’r byd, sy’n ardal o adeiladau mawreddog, gerddi ysblennydd a rhodfeydd coediog. Y tu mewn i adeilad mawreddog Neuadd y Ddinas, sydd ag arddull pensaernïol y Dadeni, ceir ystafelloedd crand o bob maint sy’n addas ar gyfer unrhyw gynadleddau neu ddigwyddiadau. Mae’r adeilad urddasol hwn yn lleoliad delfrydol gyfer digwyddiadau mawr. Mae hefyd yn cynnwys ystafelloedd llai o faint ar gyfer digwyddiadau a sesiynau bychain. Gall yr Ystafell Ymgynnull groesawu 600 o bobl, ac mae’r Neuadd Farmor ceinwych yn berffaith ar gyfer cyflwyniadau a derbyniadau. Ar gael i’w llogi drwy gydol y flwyddyn, mae Neuadd y Ddinas hefyd yn cynnig mynediad i gadeiriau olwyn.

Ffoniwch 029 2087 1736 neu 029 2087 1727 i gael rhagor o wybodaeth am y pecynnau rydyn ni’n eu cynnig ac i drefnu ymweliad.

Y Plasty

Y Plasty ar Richmond Road oedd preswylfa swyddogol Arglwydd Faer Caerdydd. Dyluniwyd y Plasty gan Habershon a Fawckner ac fe’i godwyd ym 1896 ar gyfer James Howell, perchennog siop Howells. Os ydych chi’n edrych am y lleoliad perffaith ar gyfer priodas neu gynhadledd, bydd yr adeilad rhestredig Gradd II hwn yn siŵr o blesio.

Ffoniwch 029 2087 1542 i gael rhagor o wybodaeth am y pecynnau rydyn ni’n eu cynnig ac i drefnu ymweliad.

Yr Eglwys Norwyaidd

Mae Canolfan Gelfyddydau'r Eglwys Norwyaidd yn un o’r adeiladau pwysicaf ym Mae Caerdydd, gyda golygfeydd panoramig dros y glannau.  Gynt yn Eglwys ar gyfer Morwyr Norwyaidd, mae’r adeilad eiconig yn dyddio’n ôl i’r chwyldro diwydiannol. Dociau Caerdydd oedd allforiwr glo mwyaf y byd yn y cyfnod hwnnw.  Erbyn hyn mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer bendithio priodasau a derbyniadau priodas, a gall Ystafell Grieg groesawu rhwng 60 a 90 o bobl.

Ffoniwch 029 2087 7959 i gael rhagor o wybodaeth am y pecynnau rydyn ni’n eu cynnig ac i drefnu ymweliad.

Stori Caerdydd

Stori Caerdydd yw’r amgueddfa gyntaf lle gall trigolion Caerdydd ac ymwelwyr weld stori’r ddinas drwy lygaid ei phobl. Mae’r amgueddfa wedi’i lleoli yn adeilad prydferth a hanesyddol yr Hen Lyfrgell, yng nghanol y ddinas.

Ffoniwch 029 2078 8334 i gael rhagor o wybodaeth am y pecynnau rydyn ni’n eu cynnig ac i drefnu ymweliad.

© 2014 Hawlfraint Y Plasty, Heol Richmond, Caerdydd CF24 3UN

Cysylltu